Close

7 juni 2017

Wereld Oceaandag

Watermassa’s, golven met een bepaalde stroming, dieptes en van een gigantische omvang. Ongelooflijk dat deze vloeibare kilometer zee ‘vast’ blijft zitten en als geheel meedraait met de aarde. Niet vandaag, maar morgen (op 8 juni 2017) staan de oceanen centraal. Dan is het namelijk Wereld Oceaandag! Internationaal gezien komt het initiatief voor de Wereld Oceaandag van de Verenigde Naties.

Welke oceanen zijn er?

We betitelen iets als oceaan als het een min of meer zelfstandige wereldzee is, die tussen de continenten ligt. In een Oceaan kan het voorkomen dat er zich meerdere zeeën bevinden. Op aarde hebben we vijf oceanen, dat zijn:

  1.  De Grote of Stille Oceaan; Deze Oceaan ligt tussen de westkust van Noord- en Zuid-Amerika, de Atlantische, de Zuidelijke en Indische Oceaan, de Noordelijke IJszee, de oost- en noordoostkust van Australië, de Indonesische archipel en de oostkust van Azië. De totale oppervlakte bedraagt 155.557.000 vierkante kilometer. Een ander indrukwekkend feit is dat de diepste trog van de wereld, de Marianentrog, zich in deze Oceaan bevindt. De diepte van die trog is gemeten op 10.916 meter.
  2. De Atlantische Oceaan; Deze Oceaan ligt tussen de Noordelijke IJszee, de west- en zuidkust van Europa, de noord- en westkant van Afrika, de Indische, Zuidelijke en Grote Oceanen en de oostkust van Zuid- en Noord-Amerika. De totale oppervlakte bedraagt 76.762.000 vierkante kilometer.
  3. De Indische Oceaan; Deze Oceaan ligt tussen de zuidkust van Azië, de Indonesische archipel, de west- en zuidkust van Australië, de Grote, Zuidelijke en Atlantische Oceanen en de oostkust van Afrika. De totale oppervlakte is 68.556.000 vierkante kilometer.
  4. De Zuidelijke Oceaan; Deze Oceaan grenst aan de kust van Antarctica en wordt daarom ook weleens de Antarctische Oceaan genoemd. Op 60° zuiderbreedte is er de grens met de Grote, Atlantische en Zuidelijke Oceanen. De oppervlakte van de Zuidelijke Oceaan bedraagt 20.327.000 vierkante kilometer.
  5. De Noordelijke IJszee; Tussen de noordkusten van Noord-Amerika, Azië, Europa, de Grote Oceaan en de Atlantische Oceaan ligt de Noordelijke IJszee. Hiervan is het oppervlakte ‘slechts’ 14.056.000 vierkante kilometer.

Onderzoeken, wetenschappen & beroepen 

De Oceaan is een bron van leven én dus ook een bron voor de wetenschap. Vele studies zijn er door microbiologen, zeebiologen en macrobiologen gedaan naar het leven in zee. Van het ontdekken van nieuwe diersoorten op ongekende dieptes tot het bestuderen van alle details van alle al ontdekte diersoorten. Desondanks geven oceanografen aan dat er door de mens nog maar 5% van de oceanen is verkend.

Bij het verrichten van onderzoek naar de Oceanen staat niet alleen het leven daarin centraal. Steeds meer onderzoeken richten zich ook op de gevaren die zich aandienen en die het voortbestaan van de Oceanen bedreigen. De grootste bedreigingen en schades komen door overbevissing, mijnbouw, vervuiling met vele stoffen en CO2. Door de vervuiling met vele stoffen en de opname van een deel van de  door de Oceanen wordt de opwarming van de aarde beperkt, maar treedt er verzuring in de Oceanen op. Deze Oceaanverzuring heeft heel erg negatieve effecten voor koraal (dat verbleekt), sommige algengroepen en schelpdieren. Plastic in zee is tenslotte als laatste een grote bedreiging voor zeedieren en het leven in de Oceaan.

~~~ Wereld Oceaandag ~~~

Wereld Oceaan Dag is een feest voor de Oceaan. Op deze dag is het de bedoeling dat stilgestaan wordt bij al het moois wat de Oceaan te bieden heeft en er wordt aandacht gevraagd voor het beschermen van de wereldzeeën. Het thema voor 2017 is dan ook niet voor niks: “Onze Oceanen, Onze Toekomst”! 

In Nederland wordt de Wereld Oceaandag elk jaar door de Sea First Foundation georganiseerd, kijk op: www.wereldoceaandag.nl .