Close

15 april 2016

Mister & Miss Marketing

Vernieuwen en progressief handelen vergroot de marktpositie van een bedrijf. Het is dus heel logisch dat bedrijven focussen en investeren in nieuwe inzichten of oplossingen. Een van de beste voorbeelden van een bedrijf dat dit principe doorheeft is Apple. Dit bedrijf heeft een neus voor de nieuwste hits en technologische toepassingen die zullen aanslaan bij consumenten. Wat betreft computers, laptops, tablets of smartwatches nemen ze daarom een leidende positie in.  Het zal met hun motto ‘Think different’ te maken hebben, maar ze bedenken steeds weer iets dat niemand anders nog zo bedacht had. De vraag rijst….

Welke nieuwe innovativiteit bedenkt Apple achter de schermen waar de communicatieman of communicatievrouw van nu van moet weten?

Apple is achter de schermen bezig met een toetsenbord zonder toetsen. Het patent is door het bedrijf al aangevraagd. Het toetsenbord wordt, als Apple het patent omzet in een werkzaam product, een groot drukgevoelig metalen oppervlak. Dit oppervlak is geperforeerd met piepkleine – voor het oog niet zichtbare – gaatjes. Daaronder bevinden zich twee lagen die kunnen constateren of en waar er druk wordt uitgeoefend op het oppervlak. Inbegrepen in het toetsenbord zit ook een module die voor haptische feedback zorgt en een laag met LED-verlichting.

De laag met LED-verlichting wordt gebruikt om op het metalen oppervlak te projecteren. Zo kan een gebruiker zien op welke plek hij/zij druk moet uitoefenen om een bepaalde actie uit te lokken. Dat is ook de reden voor de gaatjes in het metalen oppervlak. Met deze constructie kan een toetsenbord flexibel ingericht worden al naar gelang de toepassing. Wie zijn tekstverwerker opstart, krijgt een groot toetsenbord te zien. Voor lezen van e-boeken, digitale tijdschriften of andere toepassingen, waarbij iemand met vingerbewegingen wil werken, kun je een groot deel van het geheel inrichten als aanraakscherm. Die aanraakfunctionaliteit kan ook een grotere ruimte toebedeeld krijgen bij bijvoorbeeld tekenprogramma’s.

De MacBook lijkt de eerstaangewezen kandidaat voor deze vinding, omdat je daarmee aanraakfunctionaliteit zonder aanraakscherm kunt bieden. Maar het patent noemt ook desktopcomputers, tablets, smartphones, spelcomputers en elektronische gadgets als potentieel toepassingsgebied voor dit toetsenbord zonder toetsen.