Close

1 april 2016

Mister & Miss Marketing

Tijdschriften. Als Mister & Miss Marketing lezen we graag verschillende soorten, maar er zijn er natuurlijk een paar die daar bovenuit springen. Die tijdschriften passen bij de interesse; pr, marketing en communicatie.  De vraag rijst….

Van welke 5 tijdschriften dien je als communicatieman of communicatievrouw in de pr, marketing en communicatie op de hoogte te zijn?

  1. Journal of public relations research (Taylor & Francis, 5x per jaar): Sinds 1989 het journal van de Amerikaanse AEJMC, de beroepsvereniging voor educatie in journalistiek en massacommunicatie. Hierin wordt ook veel aandacht aan de ontwikkelingen op gebied van social media gegeven.
  2. Corporate communications: an international journal (Emerald, 4x per jaar). Sinds 1996, voor wie PR definieert als “de organisatie van de communicatie van de organisatie”. Of zoals ze het zelf zeggen: “The responsibility for communications is increasingly being seen as part of every employee’s role and not simply the function of the marketing/PR departments”.
  3. Tijdschrift voor communicatiewetenschap (Boom / Lemma, 4x per jaar). Richt zich sinds 2005 “op het signaleren en registreren van ontwikkelingen binnen de communicatiewetenschap en haar verwante wetenschapsgebieden in Nederland en Vlaanderen”. Het aandachtsgebied is dus veel breder dan PR, maar het biedt een aardige kijk op waar Nederlandse communicatiewetenschappers mee bezig zijn.
  4. Tekstblad (Virtumedia, 4 tot 6 x per jaar). Sinds 1998 behandelt dit “Tijdschrift voor tekst & communicatie” wat de rol van taal is in de dialoog.
  5. De taalliefhebbers onder de (Nederlandse) PR-professionals kennen allemaal het tijdschrift Onze Taal (10x per jaar), de belangrijkste uiting van het Genootschap Onze Taal, met 40.000 leden de grootste taalvereniging ter wereld. Het genootschap (sinds 1931!) voor taalliefhebbers levert ook de Taaladviesdienst, de elektronische nieuwsbrief Taalpost, boeken (bijvoorbeeld het Witte Boekje) en identificeert het woord van het jaar.