Close

8 februari 2017

Glad ijs

Schaatskoorts.
Als échte Nederlander en sportieveling gaat het kriebelen zodra het kwik daalt.
Her en der zie je gelijk de Koek & Zopie’s verschijnen en het journaal zoemt in op de mogelijkheid voor een Elfstedentocht (hopelijk maken we dit toch ooit nog mee). Dit jaar is er, tot op heden, geen Elfstedentocht geweest. Wel is er op natuurijs een marathon verreden. De primeur ging dit jaar naar Noordlaren. Helaas ligt mijn woonplaats daar zover vandaan en haalde het ijs hier slechts 5 cm. De schaatsvereniging uit ons dorp heet dan ook niet voor niets ‘Nooitgedacht’.
Ach ja, dan de schaatsen maar weer aan de wilgen hangen!

Global goals

Dat we minder kunnen schaatsen op natuurijs is een gevolg van de opwarming van de aarde en het broeikaseffect. Om dit tegen te gaan gelden internationaal de Sustainable Development Goals, die opgesteld zijn door de Verenigde Naties. Om deze doelen te halen wordt gevraagd om lokale initiatieven te ondersteunen en het eigen beleid kritisch te bekijken op bijvoorbeeld het duurzaam inkopen van grondstoffen. Termen als ‘duurzaamheid’, ‘ecologische voetafdruk’, ‘recyclen’, ‘refurbished’ en ‘groen’ zijn helemaal hip gemaakt. Niet om gelijk paniek te zaaien, maar ondanks deze positieve trend van bewustwording staat de wereld voor een grote uitdaging. In 2050 zijn er namelijk naar verwachting negen miljard mensen op de wereld die voorzien moeten worden van voedsel. Concreet betekent dit dat we met elkaar manieren moeten gaan bedenken om twee keer zoveel voedsel te gaan produceren dan dat we nu doen. Eveneens moeten we daarbij de milieudruk met de helft reduceren.

Rapportage RIVM

Voor Nederland zou volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (het RIVM) vooral terrein te winnen zijn door de voedselconsumptie terug te brengen. In het rapport van 24 januari 2017 staat heel concreet dat met name het consumeren van vlees, alcohol en frisdrank erg belastend is voor het milieu. Wereldwijd zorgt de productie van voedsel voor ruim 25% van de uitstoot van broeigassen en is het goed voor 60% van het verlies aan biodiversiteit.

Kleine beetjes helpen in het grote geheel

Naast het minder consumeren van vlees, alcohol en frisdrank zijn er nog een aantal opties om als individu significant bij te dragen aan het halen van de milieudoelstellingen. Het lijken kleine onbeduidende stappen gezien de grootsheid van de problematiek. Maar juist daarin licht de kracht, want ze zijn makkelijk uit te voeren en als we ze met iedereen doorvoeren dan pakken we het probleem echt aan. Deze chart laat zien wat jij kunt doen:

klimaatchart

De point van deze blog is dat we als On Point PR graag zien dat 2017 het ‘groene’ jaar wordt, waarbij we allemaal gaan voor gezondheid / het beschermen van de aarde en duurzaamheid. De Global Goals zijn helder, maar ook glashard. Op termijn zijn de gevolgen van broeikasgassen en de opwarming van de aarde een veel grotere bedreiging vormen dan: ‘armoede’, ‘ziekten en epidemieën’ of ‘oorlogen en terrorisme’. Als we echter de schouders eronder zetten door de stappen uit de chart serieus te nemen dan voorkomen we dat de wereld zich in de toekomst op glad ijs gaat begeven!